Ψηφιακές Φωτογραφίες και Μεταφόρτωση Υπογραφής στο My Photo Taxisnet

Μπορείτε να ζητήσετε από τον φωτογράφο σας να μεταφορτώσει τις ψηφιακές φωτογραφίες του προσώπου και της ιδιόχειρης υπογραφής σας στην υπηρεσία myPhoto και να επιλέξετε τον τρόπο (email ή το κινητό) που θα σας αποσταλεί ο αλφαριθμητικός κωδικός (κωδικάριθμος) και το QR code που συνδέεται με αυτές.

Προδιαγραφές Ψηφιακών Αρχείων Φωτογραφία

1. Αποδεκτές μορφές: .jpg, .jpeg

2. Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 3 MB

3. Ελάχιστο μέγεθος εικόνας σε εικονοστοιχεία (pixels): 1280X1600 (ή άλλο μέγεθος σε αναλογία 4:5 – πλάτος επί ύψος)

4. Προσοχή! Στην περίπτωση που το αρχείο φωτογραφίας δεν πληροί με ακρίβεια τις τεχνικές προδιαγραφές η αίτηση σας θα απορριφθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους. Η διεκπεραίωση θα καθυστερήσει αφού θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία εισάγοντας διαφορετικό αρχείο. Για την εξασφάλιση της ποιότητας των αρχείων, απευθυνθείτε σε επαγγελματίες φωτογράφους.

Υπογραφή 1. Αποδεκτές μορφές: .jpg, .jpeg

2. Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 3 MB

3. Ελάχιστο μέγεθος εικόνας σε εικονοστοιχεία (pixels): 1200X400 (ή άλλο μέγεθος σε αναλογία 3:1 – πλάτος επί ύψος)

4. Για την δημιουργία της υπογραφής ο ενδιαφερόμενος υπογράφει σε λευκό χαρτί και στη συνέχεια, με τη χρήση ενός σαρωτή, ψηφιοποιεί την υπογραφή.

5. Η σκαναρισμένη υπογραφή για να γίνει αποδεκτή πρέπει να εμφανίζεται εξ ολοκλήρου χωρίς να διακόπτεται σε κανένα σημείο. 6. Η υπογραφή θα πρέπει να αποτυπώνεται με μαύρο χρώμα.

7. Προσοχή! Στην περίπτωση που η σκαναρισμένη υπογραφή δεν πληροί με ακρίβεια τις τεχνικές προδιαγραφές η αίτηση σας θα απορριφθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους. Η διεκπεραίωση θα καθυστερήσει αφού θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία εισάγοντας διαφορετικό αρχείο. Για την εξασφάλιση της ποιότητας των αρχείων, απευθυνθείτε σε επαγγελματίες φωτογράφους.

Στα φωτογραφεία Γαλάνης είμαστε πολύ προσεκτικοί και πληρούμε όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές για να μην προκύψει κατά την έκδοση του διπλώματος σας κανένα πρόβλημα όσο αφορά την φωτογραφία και την λήψη της.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή να έρθετε απευθείας στο κατάστημα μας.