Φωτογραφίες Διαβατηρίων Άλλων Χωρών


Στα φωτογραφεία Γαλάνης είμαστε πολύ προσεκτικοί και πληρούμε όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές για να μην προκύψει κατά την έκδοση του διαβατηρίου σας κανένα πρόβλημα όσο αφορά την φωτογραφία και την λήψη της.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή να έρθετε απευθείας στο κατάστημα μας.

Λεπτομέρειες και τεχνικά χαρακτηριστικά για να μην έχετε πρόβλημα με την αίτηση σας για το διαβατήριο.

Μπορούμε να προσαρμόσουμε την φωτογραφία στις απαιτήσεις όλων των χωρών. Με βάση την καταγωγή σας μπορούμε να δημιουργήσουμε την σωστή εικόνα για το διαβατήριο σας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κράτους σας.

**Επειδή το κάθε κράτος έχει τις δικές του οδηγίες για τα διαβατήρια γι'αυτό και οι αναλυτικές οδηγίες διαφέρουν σε κάθε περίπτωση.

*Επισημαίνουμε ότι εάν η φωτογραφία δεν πληρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές,

η αίτηση θα απορρίπτεται από την Υπηρεσία Έκδοσης Διαβατηρίων.