Φωτογραφίες για βίζα (Όλων των χωρών)Στα φωτογραφεία Γαλάνης είμαστε πολύ προσεκτικοί και πληρούμε όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές για να μην προκύψει κατά την έκδοση της βίζας σας κανένα πρόβλημα όσο αφορά την φωτογραφία και την λήψη της.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή να έρθετε απευθείας στο κατάστημα μας.

Λεπτομέρειες και τεχνικά χαρακτηριστικά για να μην έχετε πρόβλημα με την αίτηση σας για την βίζα.

Μπορούμε να προσαρμόσουμε την φωτογραφία στις απαιτήσεις όλων των χωρών. Με βάση την καταγωγή σας μπορούμε να δημιουργήσουμε την σωστή εικόνα για τη βίζα σας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κράτους.

**Επειδή το κάθε κράτος έχει τις δικές του οδηγίες για τις βίζες γι'αυτό και οι αναλυτικές οδηγίες διαφέρουν σε κάθε περίπτωση.