Φωτογραφίες για άδεια χρήσης ταχύπλοου σκάφους


Οι φωτογραφίες για δίπλωμα ταχύπλοου σκάφους έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές :


Χρειάζεται δύο έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων 3x4 ή 4x6
και ένα ψηφιακό αρχείο ΛΟΓΟΣ ΥΨΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΛΑΤΟΣ : 2.2cm / 1.9cm (Αναλογία 1.16 με ανάλυση 450x522 pixels)