Φωτογραφίες για άδεια παραμονής


Λεπτομέρειες και τεχνικά χαρακτηριστικά για να μην έχετε πρόβλημα με την αίτηση σας στο υπουργείο εσωτερικών – αλλοδαπών.

Οι νέες φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται για τις άδειες παραμονής είναι τύπου διαβατηρίου. Επιπλέον θα σας ζητήσουν την φωτογραφία και σε ψηφιακή μορφή σε ένα οπτικό μέσω αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών .JPEG ή .JPG .

Οπότε ισχύουν και τα παρακάτω..

  • Η φωτογραφία σύμφωνα με την Κεντρική υπηρεσία έκδοσης διαβατηρίων θα πρέπει να είναι 4 εκατοστά πλάτος και 6 εκατοστά ύψος καθώς και το κεφάλι του ατόμου που απεικονίζει να είναι 31 χιλιοστά – 35 χιλιοστά.
  • Να είναι τραβηγμένη πρόσφατα (όχι περισσότερο από ένα μήνα).
  • Να είναι έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία 4×6 εκ. (ή 1,6 x 2,3 ίντσες) (συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών)
  • Να έχει ανοιχτό χρώμα φόντο και το πρόσωπο να κοιτάει απευθείας την κάμερα.

*Επισημαίνουμε ότι εάν η φωτογραφία δεν πληρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές, η αίτηση θα απορρίπτεται από το Υπουργείο Εσωτερικών – Αλλοδαπών.

Στα φωτογραφεία Γαλάνης είμαστε πολύ προσεκτικοί και πληρούμε όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές για να μην προκύψει κατά την έκδοση της άδειας παραμονής σας κανένα πρόβλημα όσο αφορά την φωτογραφία και την λήψη της.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή να έρθετε απευθείας στο κατάστημα μας.