Πλαστικοποιήσεις

Η πλαστικοποίηση θα προστατέψει τα έντυπά σας από την ήλιο, την υγρασία και πολλούς άλλους παράγοντες φθοράς.

Ανάλογα με το τι θέλουμε να πλαστικοποιήσουμε έχουμε και την κατάλληλη πλαστικοποίηση. Δεν είναι όλες οι πλαστικοποιήσεις ίδιες ούτε το αποτέλεσμά τους είναι το ίδιο.

Για τις πινακίδες σας, τα έγγραφά σας, τις κάρτες σας, τα μενού σας, για όλα έχουμε την κατάλληλη πλαστικοποίηση.