Φωτογραφία για Μνήμα


Η πείρα μας στο κομμάτι της επεξεργασίας των φωτογραφιών εγγυάται ένα επαγγελματικό φυσικό αποτέλεσμα και όχι ψεύτικο όπως γίνεται συνήθως.

Αναλαμβάνουμε όλες τις παλιές, χαλασμένες, σκισμένες φωτογραφίες που θέλετε να κρατήσετε ζωντανές καθώς και την διόρθωση όποιας φωτογραφίας έχει περιττά αντικείμενα πίσω ή και μπροστά από αυτό που θέλουμε να τονίσουμε.

Οι φωτογραφίες που θέλουμε να τις χρησιμοποιήσουμε για Μνήμα, Κοιμητήριο είναι συνήθως ακατάλληλες .. δυστυχώς όμως δεν έχουμε άλλη επιλογή!

Κι όμως υπάρχει λύση!

Μπορούμε να σας φτιάξουμε τις φωτογραφίες που χρειάζεστε όπως έχουμε φτιάξει παρακάτω τις φωτογραφίες που ακολουθούν.